top of page
imagen web.jpg

Senin kelâmın hakikattir. Onları bu hakikatle takdis et(İncil, Yuhanna 17:17)

Cumhuriyetin ilk resmi Protestan Kiliseleri ailesine hoş geldiniz!

Gerçek kimliğiyle Mesih İsa’yı tanımak, yansıtmak ve tanıtmak,
tüm O'nu sevenlerle birlikte, var oluş nedenimizdir!

Tüm kilise topluluklarımızda ibadetlerimiz Türkçedir

“Evime, bütün ulusların dua evi denecek” (İncil, Markos 11:17) 

İncil'de Mesih İsa, “Bana verdiğin yüceliği onlara verdim. Öyle ki, bizim bir olduğumuz gibi bizimle bir olsunlar” ayetiyle ibadetin hedefi TANRI'YLA BÜTÜNLEŞMEK olduğunu açıklamaktadır (İncil, Yuhanna 17:22).

4203333568.jpg

Tanrı ruhtur, O'na tapınanlar ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar” (İncil, Yuhanna 4:23-24), “'Ben kurban değil, merhamet isterim” (İncil, Matta 9:13) ayetleriyle şekil ve dış görünüm yerine  İÇTENLİĞİN, vecibeler ve kaideler yerine HOŞGÖRÜNÜN ibadetin kalbini oluşturduğunu vurgulamaktadır.

Tanrı, “kendisine böyle tapınanları arıyor” (İncil, Yuhanna 4:18)

Biz Kimiz?

Mesih İsa aracılığıyla Tanrı'nın sonsuz sevgisini tatmış ve kurtarışını kabul etmiş Protestan Hıristiyanlarız. Topluluklarımız herkesle karşılıklı sevgi, saygı ve huzur içerisinde din ve vicdan özgürlüklerini yaşamayı arzulayan vatandaşlardan oluşmaktadır.

Church Cross
bottom of page